Calamus siphonospathus var. polylepis

Family: Arecaceae    棕櫚樹

通用名稱: 沒有已知的

枝條抗寒性區: 10a     英國和美國的地帶地圖

嚴格:版權所有 © 2020 zh-tw.trebrown.com - Calamus siphonospathus var. polylepis - 段落文本,照片和插圖